Niet tevreden over je gekochte product? Indien je je bestelling of een deel van je bestelling wilt retourneren is dit uiteraard mogelijk. Via Mijn account kun je per bestelling aangeven welke artikelen je wilt retourneren.

Indien je nog geen account hebt, maak dan een account aan met het e-mailadres dat je hebt gebruikt voor de bestelling. Je bestelling zal dan automatisch zichtbaar worden in je account.

Let op: Indien je bestelling beschadigd is geleverd kun je contact opnemen met onze klantenservice.

Om redenen van gezondheidsbescherming en hygiëne zijn de volgende producten uitgesloten van het herroepingsrecht zoals dat is ingegaan op 13 juni 2014:

- Producten waarvan de verzegeling na de levering is verbroken


Je hebt het recht om binnen een termijn van 60 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 60 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Wij verzoeken je om onze retour procedure te volgen. Meld hiervoor je retour aan in Mijn account. Hierna ontvang je van ons het RMA nummer en een retourlabel voor de retourzending per e-mail. Met het label dat je ontvangt kan je de bestelling gratis retourneren. Uiteraard kun je de producten ook via een andere vervoerder retourneren, dan zijn de kosten wel voor eigen rekening.

Je dient de goederen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als wij de goederen hebben ontvangen voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Je retour dient - indien redelijkerwijs mogelijk - op dezelfde wijze aan ons te worden geretourneerd als dat je deze hebt ontvangen. Wij verzoeken je in de tussentijd zorgvuldig met de producten en de verpakking om te gaan.

Let op: Indien je bestelling beschadigd is geleverd verzoeken wij je dit bij voorkeur binnen 3 dagen na ontvangst aan ons te melden via onze klantenservice.

RETOURADRES

Blisso
T.a.v. afdeling retouren
Bijsterhuizen 1013
6604LA WIJCHEN

LET OP: U ontvangt een retourlabel van ons zodra u een retour heeft aangemaakt. Dit label is kosteloos en u hoeft niet te betalen voor de retourkosten.

GEVOLGEN VAN DE HERROEPING
Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Indien je slechts een deel van de bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen er voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Producten waarvan de verzegeling is na levering zijn om redenen van gezondheidsbescherming en hygiëne uitgesloten van het herroepingsrecht zoals dat is ingegaan op 13 juni 2014.

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Als het product wordt geretourneerd en het voldoet niet aan de retourvoorwaarden (bijvoorbeeld omdat de verzegeling is verbroken), wordt het product niet retour geaccepteerd. Het product wordt naar u teruggezonden na betaling van de extra administratie- en verzendkosten van €3,95.

GARANTIES
Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.